Ostatní podmínky se řídí platnými obchodními podmínkami společnosti CZECH INN HOTELS.